Hãy Cảnh Giác Với Các Đơn Vị Bán Hàng Trái Phép

  Quý khách hàng lưu ý chỉ nên mua sản phẩm từ các nhà phân phối được ủy quyền của Gromark CEPL để đảm bảo chất lượng và tính xác thực. Bạn có thể tìm thấy các phòng khám được ủy quyền của chúng tôi tại trang “Mua ở đâu” tại website.

  Nếu bạn truy cập vào website hoặc danh sách các website của một phòng khám hoặc nhà bán lẻ tuyên bố cung cấp Crystal Tomato® hoặc các sản phẩm có chứa Crystal Tomato® Carotenoid, bạn có thể xác minh tính xác thực của các đơn vị này bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới. Điều này giúp Gromark và chúng tôi xác định được các đơn vị kinh doanh giả mạo hoặc mạo nhận là nhà phân phối được ủy quyền, nhằm đảm bảo quý khách sẽ luôn mua được sản phẩm Crystal Tomato® chính hãng.

  Quý khách hàng lưu ý chỉ nên mua sản phẩm từ các nhà phân phối được ủy quyền của Gromark CEPL để đảm bảo chất lượng và tính xác thực. Bạn có thể tìm thấy các phòng khám được ủy quyền của chúng tôi tại trang “Mua ở đâu” tại website.

  Nếu bạn truy cập vào website hoặc danh sách các website của một phòng khám hoặc nhà bán lẻ tuyên bố cung cấp Crystal Tomato® hoặc các sản phẩm có chứa Crystal Tomato® Carotenoid, bạn có thể xác minh tính xác thực của các đơn vị này bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới. Điều này giúp Gromark và chúng tôi xác định được các đơn vị kinh doanh giả mạo hoặc mạo nhận là nhà phân phối được ủy quyền, nhằm đảm bảo quý khách sẽ luôn mua được sản phẩm Crystal Tomato® chính hãng.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mua Hàng Chính Hãng: Biểu Mẫu Xác Minh

  Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu tính xác thực của các sản phẩm Crystal Tomato® đang được bán cho bạn.

  Thông tin
  Địa chỉ mạng của website có sản phẩm Crystal Tomato®, những sản phẩm được cho là sản phẩm của Crystal Tomato® hoặc các sản phẩm tuyên bố chứa Crystal Tomato® Carotenoids đang được cung cấp.
  *Địa Chỉ Website Đang Được Cung Cấp

  Vui lòng cung cấp cho chúng tôi những mô tả ngắn gọn, nó có thể giúp chúng tôi kiểm tra tốt hơn. Ví dụ như tên sản phẩm hoặc xác nhận quyền sở hữu và mô tả trên bao bì hoặc tài liệu tiếp thị mà bạn cảm thấy nghi ngờ.
  *Mô Tả Ngắn Gọn

  Bạn cũng có thể chia sẻ cho chúng tôi những hình ảnh, bản quảng cáo hoặc ảnh chụp màn hình nếu bạn có. Nó rất hữu ích với chúng tôi.

  Đính kèm hình ảnh hoặc tập tin